Jaffa, Looking South (#HE38)
Hebron (#HE039)
Askelon (#HE040)
Beit Jibrin, or Eleutheropolis (#HE043)
Jaffa [Looking North] (#HE042)
Gaza (#HE41)
Ashdod (#HE044)
Ancient Lydda (#HE046)
Ramla (#HE045)
Ruins of Semua (#HE047)